Wednesday, May 11, 2011

Tayuban Yuk

Bumi gonjang-ganjing
Langit kelap-kelap katon

KARANG TUMARITIS—Sumangga kita mriksani Panakawan Lurah Semar Badranaya kaliyan para putra Nala Gareng, Petruk, lan Bagong ingkang samangke nanggap tayub jaipongan saking Blora kangge hiburan sadaya warga duniamaya.

SEMAR: Le, mreneo. Ayo padha nonton tayub jaipongan saka mBolra.
BAGONG: Monggo, Mo. Hehe.... rame yo! Truk, ayo njoged.
PETRUK: Ayo. Kanggo ngluwesake awak. Padha pegel ki. Kang Gareng nang endhi, Gong?
CEPOT: Kae neng kono, cedak waranggana.
DEWALA: Waduh kae kang Gareng, jaipongane apik banget.
GARENG: Menengo! Ayo joged!BAGONG: Huaduuh... capek ki. Joged tayub jaipongan mBlora kaya gelut neng pencak silat.
PETRUK: Anggep wae olah raga, Gong?
SEMAR: Le, ayo padha nemoni kae Bendara Arjuna dumugi.
BAGONG: Monggo, Mo.
GARENG: Ayo digendingi Semarang.